Hidrofor Su Pompası

Hidrofor Su Pompası

Hidrofor, suyu uzak noktalara ulaştırmak için tasarlanmış pompalardır. Bir su tankı içindeki suyu, hava yardımı ile uzak noktalara ulaştırırlar.


Hidroforun Çalışma Prensibi

Hidroforlar şebeke suyunun yetersiz olduğu durumlarda kullanıcıyı yormadan, otomatik devreye giren pompalardır.

Hidrofor bir su tankındaki suyu, hava ile basınçlandırıp uzak noktaya pompalar. Tankın bir diğer görevi de üstünde yardımcı elemanları taşımaktır.

Kapalı depo olan su tankına su verildiğinde, su ile orantılı olarak hava basıncıda artar. Depodaki su arttıkça basınçta artar. Depo üzerine bir manomete konulur, manometrenin amacı suyun basıncını ölçmektir. Depo belli bir seviyeye kadar dolduğunda, binada bir çeşme açıldığında suyun basıncı hemen düşer. Depoyu tamamen doldurmak tehlikeli olur. Bu yüzden kompresör ile hava elde edilir ve bu kompresör basınç otomatiği ile basınç düşünce otomatik olarak devreye girer.

Hidrofor pompası ihtiyaca göre seçilmelidir ve suya istenilen yere gidecek basıncı verebilmelidir.

Hidrofor, su tankı ve pompadan oluşmaz. Depo üzerine monte edilmiş yardımcı elemanlarla istenilen kolaylığı sağlar.

Hidroforun bulunduğu sisteme göre, musluğu açtığınızda tank içindeki basınç düşer. Hidrofor otomatik olarak devreye girer ve belirtilen basınç seviyesine geldikten sonra otomatik olarak kapanır.


Hidrofor Yardımcı Elemanları

Manometre; depo üzerine monte edilir ve suyun basıncını kontrol eder
Çek Valf; su çıkış yerine takılır. Suyu basıncı düştüğü zaman suyun geri akmasına engel olur.
Seviye elektrodu; su seviyesini kontrol eder ve depodaki su belirtilen değerin altına düşünce su takviyesi yapar.
Küresel Vana(Şiber); bazı durumlarda suyun akışını durdurmak için kullanılır.
Basınç Anahtarı; hidrofor tankının basıncına göre hidroforun kapanıp açılmasını sağlar.
Güvenlik Vanası; depodaki fazla basıncı dışarı atarak depoya zarar gelmesini engeller.
Selenoid Vana; Suyun seviyesini kontrol ederek, tankın hava takviyesini sağlar.

 

Hidrofor Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hidrofor almadan önce mutlaka yetkili kişilerden teknik destek alınması gerekir.

Hidroforu en verimli şekilde kullanmak için;

Daire sayısı ve bina yüksekliği
Deponun bulunduğu yeri ve konumu
Bina su tesisatındaki yatay ve dikey borular
Su tesisatındaki, suyun sürtünme katsayısı
Gibi etkenler dikkate alınmalıdır. Teknik destek sağlayan yetkili kişiler gerekli testleri ve incelemeleri yaptıktan sonra en uygun hidrofor konusunda yardımcı olurlar.


Hidrofor Çeşitleri

Otomatik Hava Sağlayan Hidroforlar
Hava şarj aparatı bulunan bu hidroforlar, havayı kendileri temin ederler. Ayrıca şebeke suyunun yeterli basıncı olduğu durumlarda, bypass ile doğrudan şebeke suyunu tesisatı verirler ve hidrofor devre dışı kalır. Su emiş güçleri iyidir, bütün su pompalarında kullanılabilir.


Kompresörlü Hidroforlar

Endüstriyel alanlarda ve büyük işletmelerde kullanılır. Otomatik hava sağlayan hidroforlar yetersiz geldiği için kompresörle hava desteği sağlanır. Bu hidroforlarda fazladan kompresör maliyeti vardır.

Membran Basınçlı Dengeleme Tanklı Hidroforlar kendi bünyesindeki depo, membran lastikle iki parçaya ayrılmıştır. Depoya giren su membran lastik sayesinde hava bölümüne basınç sağlar. Belirtilen basınca ulaşan hidrofor suyun akışını keser. Böylece hidrofor gereksiz yere çalışmaz.

Bu hidrofor az yer kapladığı için ve ucuz olduğu için avantajlıdır. Ancak basınç anahtarı ve pompa çok sık devreye girip çıktığı için dezavantajlıdır.

 

Öne Çıkarılanlar

Su Pompaları

Pompalar, sıvıları taşımak için kullanılan otomatik özelliklere sahip bir ay

Havuz Pompa Sistemleri

Havuz pompaları genellikle santrifüj pompalar olup, havuzdaki suyun giriş enerjisin

Hidrofor Su Pompası

Hidrofor, suyu uzak noktalara ulaştırmak için tasarlanmış pompalardır. Bir su tan

Bobinaj Pompaları

Bobinaj, elektrik motorlarında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Elektrik ile çal

Yorumlar